Transport

Glavne ovire pri mednarodnem poslovanju

Širitev poslovanja v tujino ne prinaša le izzivov, povezanih s povečanim obsegom dela, temveč se pojavijo tudi nekatere specifične ovire, ki jih pri domačem poslovanju preprosto ni. Že mednarodni transport je lahko velika uganka, prav tako imamo opravka s celim kupom prilagoditev, če želimo uspešno vstopiti na tuji trg.

Vse je seveda odvisno od tega, kaj želimo ponuditi tujim kupcem. Transport na primer ne bo problem, če opravljamo storitvene dejavnosti, pa tudi v mnogih primerih prodaje izdelkov so postopki le kanček bolj komplicirani kot pri domačem prometu. A prav tako se lahko zgodi, da bo za učinkovito poslovanje s tujino potrebna nova, bistveno kompleksnejša logistična mreža, vključno s skladišči in drugo infrastrukturo v tujini. Da ne omenjamo postopkov pri prečkanju državnih meja, še posebej, če gre za trgovanje s tretjimi državami, ki niso članice veljavnih trgovinskih sporazumov. Ne samo, da v takšnih primerih transport zahteva veliko načrtovanja in dela, neizogibno pride tudi do stroškov – že pri načrtovanju in sami izvedbi kompleksnih prevozov, kot tudi na poti, kjer je treba plačevati DDV in carinske dajatve. Vsekakor je pri mednarodnem poslovanju prav transport pogosto ena izmed največjih ovir.

Soočimo pa se še z nekaterimi drugimi izzivi, med katerimi imajo mnogi opraviti z značilnostmi ciljne države. Treba bo poskrbeti za lokalno zastopstvo, tako kot transport pa tudi to zahteva veliko pozornosti in nekaj stroškov. Ponudbo bo treba prilagoditi ciljnemu trgu, pri čemer ne gre le za prevode besedil, temveč za celovito prilagoditev in povsem nov nastop za tuje stranke. Nepogrešljiva je tudi lokalna pomoč strankam in poslovnim partnerjem, seveda v jeziku novega trga in po možnosti tudi z razpoložljivostjo za osebne obiske. Vse to je velik zalogaj, če k temu dodamo še transport in druge ovire pa je jasno, da se je treba na širitev v tujino zelo dobro pripraviti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *