hlevski ventilator

hlevski ventilator

Zelo obremenjene so kmetijske površine pri rednem delu na kmetiji. S tem mislimo na vse kmetijske površine, tudi na tiste, ki jih ne obdelujemo. Posebej pozorni moramo biti predvsem v notranjosti objektov in okoli kmetijskih poslopij. Za najboljše razmere mora biti povsod poskrbljeno. Se pravi za celotno okolje v katerem se opravlja kmetijska opravila. Ravno zato je zelo pomembna oprema.

Hlevski ventilator ustvari kar se da najboljše pogoje za živino. Le dober hlevski ventilator pride v poštev pri večjem številu živine. Kmet mora zagotoviti dobro zračenje v hlevu. Izbiramo lahko med različnimi napravami. Kmet ima vse pogoje, da izdela učinkovit sistem za uspešno prezračevanje hleva. Kmet tako ustvari boljše pogoje za živino in ravno tako za delo. Hlevski ventilator vpliva na razmere v objektu. Delo pa bo bistveno bolj uspešno in prijetno.

Posebni hlevski ventilator kmetu pomaga ne samo pri prezračevanje prostora, ampak tudi prepreči vdor mrzlega zraka v hlev.

Površine, ki so pogosto pod velikimi obremenitvami so travne rešetke. Travne rešetke imajo zelo pomembno nalogo pri zaščiti zelenih površin. Takšne rešetke so v splošni uporabi. Uporabljajo jih vsi, ki bi radi zaščitili okolico svoje hiše.

Travne rešetke pa pridejo še posebno bolj do izraza na kmetiji. Ponujajo boljšo odpornost na obremenitve. Njihova naloga pa je, da preprečijo dolgoročno uničevanje tal. Pod stalnimi obremenitvam ohranimo površino. Pozorni moramo biti na mehanizacijo in prehodu traktorjev.. Travne rešetke se po navadi uporabljajo tudi tam, kjer se ukvarjamo z živino. Za ta namen mora kmet izbrati posebno rešitev. To so posebne obremenitve.

Travne rešetke imajo veliko pozitivnih lastnosti. Imajo veliko vpojnost vode in sicer do 90%. Z osebnim vozilom jim nudimo enostaven transport, ravno tako je polaganje enostavno in lahko. Po travnatih rešetkah lahko vozimo z osebnim in tovornim vozilom. So nevidne in se zlijejo z okolico, zaradi zelene barve. Narejena je lahko iz recikliranih materialov.