Patenti v Sloveniji

Vsak izmed nas ima željo po tem, da bi ustvaril nekaj svojega, imel svoj izum. Za to je seveda potrebno veliko odrekanja in neprespanih noči, a gre na koncu za naš uspeh in za to, da bomo ustvarili nekaj zase in tiste, ki so nam blizu in nam pri tem pomagajo. Ko ustvariš nek svoj izdelek, ga je seveda potrebno primerno zavarovati, da kdo drug ne začne proizvajati istega izdelka.

Patenti v Sloveniji so tako odlična rešitev, za vse tiste, ki si želijo zavarovati to, da bodo lahko le oni prodajali izdelek, za katerega so dobili idejo. Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Slovenski prijavitelj lahko vlogo za patent vloži sam ali preko zastopnika.

Patenti v Sloveniji so tako odlična stvar za vse, ki si želijo uspeti s svojim inovativnim izdelkom in si tako priskrbijo svetlo prihodnost.

Registracija znamke je zelo pomembna, saj je blagovna znamka srce in duša vsakega podjetja

Vsako podjetje, ki se pojavi na trgu ima vizijo, da bo v svoji stroki boljša od vseh konkurentov. Za to je seveda potrebno urediti veliko stvari, med drugim je tudi zelo pomembna registracija znamke, saj se s tem podjetje zaščiti pred konkurenco.

Gre za pravico industrijske lastnine, s katero vsako podjetje zavaruje kakršenkoli znak ali kombinacijo znakov, ki omogočajo razlikovanje enakega ali pa podobnega blaga med različnimi podjetji. Samo blagovno znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe ali pa kombinacije barv.

Registracija znamke se lahko izkaže za nekakšen strošek, a se bo prej ko slej izkazalo za odlično odločitev. Tako ima vsako podjetje pravico preprečiti tretjim osebam ali podjetjem, da bi brez njihovega soglasja za enako ali podobno blago oziroma storitve uporabljali znak, ki je enak, ali pa zavajajoče podoben.