motorna žaga husqvarna

Čiščenje in urejanje gozda

Gozdarska opravila so zelo pomembna za ustrezen razrast gozda. Če je gozd pravilno vzdrževan, je delo v njem bolj enostavno in omogoča lažje spravilo lesa. Zato je priporočljivo, da gozd vzdržuje izkušen gozdar, ali pa da se lastnik poduči o tehnikah za primerno oskrbo gozdnih površin. Sem spada zlasti krotitev podrasti, ustrezno gosto pogozdovanje in skrb za gozdne vlake, ki se morajo po intenzivnih vlekah hlodovine sanirati. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na skrb za drevesa – za odstranitev suhih dreves ali pa tistih, ki jih je napadel lubadar.

Za vsakega gozdarja je motorna žaga Husqvarna najpomembnejši del opreme. Vrst motornih žag je veliko, vseeno pa lahko dobršen del upravljanja z gozdom izvedemo tudi le z enim modelom motorne žage, če je ta pravilno izbran. Profesionalni gozdarji uporabljajo več vrst motornih žag predvsem zato, ker so tako lahko bolj produktivni, manj pa trpijo tudi njihove roke.

Tipi motornih žag

Motorne žage so lahko različnih tipov, primernih za raznolika opravila. Velike motorne žage, kot je na primer Husqvarna 562 XP, se uporabljajo predvsem za rezanje debelejših dreves, žaganje hlodovine in podobna opravila. Vseeno pa je Husqvarna 562 XP nekako na mejnem področju med večjimi in srednjimi žagami. Zaradi svoje nizke teže je tako povsem primerna tudi za kleščenje dreves in redčenje grmovnic ter podrasti. Nekoliko neroden je le dolgi meč, ki ga ima Husqvarna 562 XP.

Za kleščenje dreves, podiranje grmovja in redčenje podrasti, predvsem pa za domačo uporabo – rezanje drv in lesenih desk, so bolj primerne motorne žage s krajšimi meči, ki so navadno tudi lažje. Motorna žaga Husqvarna 130 je le eden od primerov lahke kompaktne motorne žage, primerne za naštete namene. Za nekoliko bolj zahtevno uporabo pa lahko priporočimo še druge produkte. Motorna žaga Husqvarna 435 je že bolj napredno orodje, ki pa še vedno ohranja kompaktnost in enostavno uporabo.