Dodatno zdravstveno zavarovanje

Dodatno zdravstveno zavarovanje potrebujemo vsi

V Sloveniji se krijejo stroški zdravstvenih storitev iz obveznega oziroma osnovnega zdravstvenega zavarovanja, katerega krije delodajalec, otroci, dijaki in študenti do 26. leta starosti pa so zavarovani preko delodajalca enega od staršev. Ker pa to še vedno ne zadostuje za večino zdravstvenih storitev, mora vsak prebivalec Republike Slovenije, ki je zaposlen ali je samostojni podjetnik in nima statusa študenta ali dijaka, poskrbeti za dodatno zdravstveno zavarovanje.

Plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja so tako oproščeni le otroci, šolska mladina, študenti in osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil. Vendar pozor! Tudi, če imate status študenta in ste dopolnili 26 let, morate dodatno zdravstveno zavarovanje kriti sami. To vrsto zavarovanja je zato najbolje skleniti takoj, ko se zaposlite, saj vas v primeru enomesečne nezavarovanosti čaka 3 mesečna čakalna doba, v času katere vam nobena zavarovalnica ne bo krila stroškov zdravstvenih storitev. Sicer je sklenitev zavarovanja zelo enostavna in hitra, lahko tudi kar preko spleta.

Osnovno zdravstveno zavarovanje je potrebno tudi v primeru brezposelnosti

Cene zdravil, zdravstvenih storitev in medicinsko tehničnih pripomočkov so izjemno visoke in segajo lahko tudi po več tisoč evrov visoko. Na srečo pa so celotni stroški kriti iz osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zato lahko rečemo, da je zdravstvo pri nas zaenkrat še brezplačno. Osnovno zdravstveno zavarovanje v povprečju krije 70 % stroškov zdravstvenih storitve in je obvezno za vse zaposlene kot tudi brezposelne državljane republike Slovenije.

Večina prebivalcev si osnovno zdravstveno zavarovanje uredi ob izgubi statusa dijaka ali študenta na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v primeru zaposlitve pa to uredi delodajalec. Če ste že dalj časa brezposelni in ste se znašli v finančni stiski, je najbolje, da se zglasite na najbližji enoti Centra za socialno delo. Tu zaprosite za odločbo, s katero boste oproščeni osnovnega zdravstvenega zavarovanja, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa boste postavili v mirovanje, s čimer vam premijo krije država.