Družina je osnovna enota človeške družbe in je skupina članov, ki jih povezujejo sorodstvene vezi. Poleg družine, ki šteje dva starša in enega ali več otrok poznamo še enostarševske družine in družine, ki jih sestaljajo samo otroci.  V različnih kulturah pa se pojem družine razlikuje, poznajo pa tudi različne oblike in velikosti družin.

Člani ožje družine so običajno sinovi, hčere, zakonci, starši in stari starši. V razširjeni družini pa se jim pridružijo še tete, strici, nečaki in nečakinje ter sestrične in bratranci.

Besedo družina lahko uporabimo tudi za druge kategorije, na primer skupnost. Družina za nas pomeni prostor osebne rasti, nenehenga učenja in spoznavanja.

ožja družina

Funkcije družine

Funkcije družine predstavljajo to, kar je v življenju nabolj pomembno, kar vodi posameznika. To so na primer: prostor, družba, partnerstvo, materialno zadovoljstvo, skrb za otroke in vzgoja otrok.

Izkušnje, ki jih otrok pridobiva v družini so nepopisljive, saj je čustveno povezan z vsemi družinskim člani. Družina človeku omogoča tudi povezanost.

Pravni vidik družine

Pravno gledano, družino lahko razdelimo na dve vrsti: popolno družino, ki vključuje očeta, mati in otroka, in pa nepopolno družino, kjer eden od teh treh udeležencev manjka. Vse pogostejše pa so tudi enorediteljske družine, kjer eden izmed staršev živi z otrokom sam, zaradi ločitve, razveze.