Ekologija je zelo pomembna znanstvena veda

Ekologija preučuje odnos človeka do okolja in vplive človeške dejavnosti na okolje. Primarno, je ekologija usmerjena v varstvo okolja oziroma narave ter odnosa do naravnih procesov in pojavov.

Ekologija prav tako povezuje druge veje med seboj, na primer biologijo in vede o Zemlji.

Okolje vsakega osebka predstavlja;

  • prostor, v katerem živi,
  • ne-živi dejavniki, ki določajo njegovo fizikalno in kemijsko sestavo
  • živi dejavniki, ki jih predstavljajo vsi organizmi iste vrste in drugih vrst

Ekologija je zelo široko področje, ki jo delimo na: vedenjsko ekologijo, populacijsko ekologijo, biocenologijo, ekologijo ekosistemov, sistemsko ekologijo, krajinsko ekologijo in evolucijsko ekologijo.

Lahko jo delimo tudi glede na skupine organizmov, na primer ekologija živali, ekologija rastlin, ekologija žuželk.

Ekologija

Današnje ekološke razmere

Izpusti toplogrednih plinov in naravne katastrofe nas opozarjajo o nujnosti primernejšega odnosa do narave. Zanimati bi se morali o:

  • obnovljivih virih energije
  • čiščenju odpadnih vod
  • ekološkemu ravnanju z odpadki
  • ekološkemu kmetijstvu
  • ekološkemu transportu

Ekološka odgovornost ali ekološko vedenje je pojem, ki je širši od ekološke zavesti in pomeni, da se uporabnik zaveda problemov okolje in izraža pripravljenost pri pomoči njihovega obvladovanja in se tudi obnaša v skladu z zahtevami.