lesene konstrukcije

Konstrukcijska stabilnost lesa

Zgodovina nas uči, da je les eden od dveh najstarejših materialov, iz katerih je človek začel izdelovati orodja. Poleg kamna je namreč ravno les eden od materialov, ki ga je bilo nekdaj v izobilju na skoraj vseh področjih, kjer se je naselil človek. Zato velja lesna industrija za eno od najstarejših gospodarskih panog in ima v mnogih državah dolgotrajno in bogato tradicijo s svojimi lokalnimi posebnostmi. 

Najbolj pomembno vlogo je les imel pri izgradnji človeških bivališč. Z ustanovitvijo prvih strnjenih naselbin so se izoblikovale prve hiše, kolibe, kolišča in podobne lesene konstrukcije, ki so za ljudi takrat pomenile varno zavetje pred zvermi, vodo in vremenskimi pojavi. Velika stabilnost, moč in prožnost lesenih konstrukcij je le ena izmed prednosti lesene gradnje; še bolj je do izraza prišla časovna komponenta. Bivališča iz lesa se lahko izdela zelo hitro, brez težav pa stojijo tudi na bolj zahtevnih terenih. Zaprte lesene hiše so omogočale tudi boljše zadrževanje toplote v notranjosti, kar je močno pripomoglo k dvigu standarda bivanja za vse ljudi. S tem pa se je človeški razvoj še pospešil, saj so lahko več truda usmerili v druge aktivnosti.

Prve lesene konstrukcije so bile narejene iz grobo obdelanih debel, ki so jih povezali skupaj z naravnimi vlakni. Spodnji tramovi so bili spodaj ošiljeni in ožgani ter zabiti v tla. Zoglenela plast lesa je podaljšala obstojnost lesa v stiku z zemljo.

Danes izgledajo lesene konstrukcije povsem drugače, kljub temu, da si s predhodniki delijo nekaj skupnih značilnosti. Sodobni leseni nadstreški so stalnica in jih videvamo povsod. Še zdaleč pa leseni nadstreški niso vrhunec tehnike izdelovanja sodobne lesene konstrukcije, saj so po navadi dokaj enostavni in manjše velikosti. Lesene hiše večjih velikosti imajo bolj zapleteno osnovo, kot leseni nadstreški in morajo prestati statične izračune, s katerimi se zagotovi dovolj velika nosilnost.