Inštrukcije statistike

Najbolj učinkovite inštrukcije

Če se odločimo za učno pomoč v obliki inštrukcij, lahko pričakujemo zelo dober učinek. A ne kar v vsakem primeru, najprej se moramo prepričati, da smo izbrali kvalitetnega inštruktorja, končni uspeh pa je odvisen tudi od nekaterih drugih dejavnikov. Tudi od tega, za katere predmete oziroma učne vsebine gre. 

Ustrezni predmeti za inštrukcije

Verjetno ponuja najbolj učinkovite inštrukcije matematika, ki je tudi med najbolj priljubljenimi izbirami. Prav tako so priljubljene inštrukcije fizike, predvsem med študenti pa še inštrukcije statistike. Vsem tem predmetom so skupne nekatere značilnosti, ki lahko nakazujejo na potencial za uspeh inštrukcij. Predvsem je primerna za inštrukcije matematika, ki omogoča podajanje učne snovi na različne načine. Tudi pri ostalih omenjenih predmetih gre za kombinacijo ključnih teoretskih konceptov ter praktičnih vaj, tako da je mogoče poučevanje zastaviti na različne načine. Tako se dober inštruktor lahko povsem prilagodi posameznemu učencu in zagotovi kar najboljši rezultat. Podobne prednosti, kot jih ima za inštrukcije matematika, imajo nekateri ostali naravoslovni predmeti, predvsem izstopa fizika.

Drugi pomembni dejavniki

Za učinkovite inštrukcije poskrbijo še drugi dejavniki, na katere moramo biti pozorni. Najprej seveda to, da izberemo dobrega inštruktorja. Še posebej pomembno je to pri kakšnih zahtevnejših učnih vsebinah, to so recimo inštrukcije statistike, ki so pogosto namenjene študentom. Sicer imajo inštrukcije statistike še eno prednost, namreč to, da pogosto ciljajo na kakšne čisto konkretne naloge oziroma projekte, recimo pripravo statističnega poročila. V vsakem primeru potrebujemo za inštrukcije na tem nivoju dobro usposobljenega in izkušenega inštruktorja, pri katerem lahko pričakujemo kar najboljše rezultate. Omenimo pa še vpliv drugih faktorjev, tudi lokacije in načina izvajanja inštrukcij – najboljši je praviloma osebni pristop, možno pa je inštrukcije opravljati tudi preko spleta.

V končni fazi se odločamo na podlagi mnogih dejavnikov, pomembno pa je, da izberemo dobrega inštruktorja, ne pa preprosto najcenejšega ali najbližjega.