Poligon varne vožnje

Poligon varne vožnje je namenjen izvajanju praktičnega dela

Tečaj varne vožnje je obvezen za vse. Njegovo trajanje je osredotočeno le na en dan, traja pa približno do deset ur. Na začetku se morajo prijavitelji osredotočiti na teoretični del, ki v ospredje postavlja najrazličnejše izkušnje voznikov, poleg tega pogovor teče tudi o različnih dejavnostih, ki jih izvajamo na cesti. Morda je za udeležence veliko bolj zabaven praktični del ter delavnice, ki se izvajajo v nadaljevanju. Za to je potrebno tudi primerno območje, saj se udeleženci preizkusijo tudi v vožnji v svojem ali najetem vozilu. Poligon varne vožnje je tako najprimernejše mesto, kjer poteka praktični del. Na njem se vozniki izvajajo najrazličnejše tehnike vožnje, ki jim lahko še kako zelo koristijo pri vožnji na sploh. Poligon varne vožnje mora biti tudi primerno velik, da se lahko na njem izvaja kaj takega. Pri nas v Sloveniji je takih poligonov kar nekaj. Za vse velja, da zavzemajo velike površine in so kot taki tudi izjemno primerni za izvajanje tovrstne dejavnosti.

Tečaj varne vožnje za mlade voznike je torej obvezen

Vsak mladi voznik se mora po zakonu udeležiti tečaja varne vožnje. Ta poteka na več koncih naše države. Tečaj varne vožnje za mlade voznike je razdeljen na tri glavne sklope. Prvi sklop zavzema teoretični del, sledi mu praktični del, ki je osredotočen na dogajanje na poligonu, vključene pa so tudi posebne delavnice, ki so izjemno koristne. Tečaj varne vožnje za mlade voznike je plačljiv, njegova cena pa je nekoliko več kot sto evrov na osebo. Če se odločimo, da bomo na tovrstni tečaj prišli brez svojega vozila, je potrebno na njem najeti vozilo ponudnika, ki nam je tečaj varne vožnje tudi omogočil. Ceno najetja avtomobila lahko preverimo na spletni strani. Poleg tega lahko na primerni spletni strani ponudnikov teh storitev dobimo še kup drugih izjemno koristnih informacij, ki nas zanimajo, preden se udeležimo tega izjemno koristnega in hkrati tudi obveznega tečaja.