Sodno prevajanje angleščine

Prevajanje angleščine tudi za sodne zadeve

Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, se je znatno povečalo povpraševanje po sodnih prevodih. Tako se prevajanje angleščine uporablja predvsem za tujce, ki bivajo v Sloveniji ali pa preprosto potrebujejo dokumente v slovenskem jeziku. Seveda pa se prevajanje angleščine uporablja tudi za Slovence, ko se želimo prijaviti na zaposlitveno mesto v tujini in potrebujemo, da nam nekdo dobro prevede prijavo. Sodno prevajanje angleščine pa mora biti opravljeno s strani kvalificiranih sodnih tolmačev, saj morajo tovrstni prevodi biti še toliko bolj natančni. Taki prevodi pa ne zajemajo samo potrdil o nekaznovanosti, policijske zapisnike oziroma katerekoli dokumente, ki jih na sodišču potrebujemo. Prevajanje angleščine za sodne zadeve zajema tudi prevode spričeval, poročnih in rojstnih listov, dokumenti povezani s podjetjem in tako dalje. Skratka, sodno prevajanje angleščine pride prav vsakemu, ki želi prevesti kakršenkoli uradni dokument iz angleškega ali pa v angleški jezik.

Prevajanje angleščine za uradne dokumente

Če potrebujete sodno prevajanje, potem vam moramo povedati, da je bistvenega pomena, da tako prevajanje angleščine opravi sodni tolmač. Razlika med navadnim besedilom in pa rojstno listino je v tem, da mora biti dokument pravno formalno veljaven, da ga lahko sprejme vsaka institucija, kjerkoli po svetu. Prav tako pa se prevajanje angleščine lotevajo zgolj tolmači, ki so izurjeni na področju prevajanja zahtevnejših dokumentov, saj obstajajo posebni postopki. Vsak sodni prevod mora vsebovati izvirnik, torej originalni dokument, preveden dokument ter žig z izjavo sodnega tolmača, ki nakazuje na to, kdo je ta dokument prevedel. Na koncu pa se celoten dokument zveže skupaj z vrvico. Končen prevod pa naročnik prevzame ali osebno, ali pa ga dobi po pošti, medtem ko se navadna besedila pošiljajo kar po elektronski pošti.

Kakšen je cenik za sodne prevode?

Sam cenik za sodne prevode vsebuje višje cene, saj je kvalificiranih sodnih tolmačev manj kot pa “navadnih” prevajalcev. Poleg tega pa so cene višje tudi glede na zahtevnost, obseg besedila ter glede na tematsko področje le-tega. Zato pa točno ceno za svoj prevod največkrat najlažje izvemo tako, da kar povprašamo po njej z dokumentom, ki ga želimo podati v prevajanje.