filter trdih delcev

Problematični plini v izpuhu avtomobilov

Avtomobilski izpuhi so sestavljeni iz raznolike zmesi plinov, ki lahko močno vplivajo na okolico. Pri popolnem zgorevanju nafte in bencina, pa tudi drugih ogljikovodikov, kot sta na primer utekočinjen naftni plin – LPG ali metan – CNG, že v osnovi prihaja do nastanka ogljikovega dioksida in vodne pare. Ta dva produkta sta načeloma neškodljiva, vendar segrevata ozračje s pomočjo efekta tople grede. Kljub temu se pri zgorevanju goriv ne moremo izogniti njunemu nastanku, ker je to edini način, da iz kemične energije pridobimo uporabno mehansko energijo.

Zaradi visokih temperatur in nepopolnega zgorevanja pa v slehernem avtomobilskem motorju nastajajo tudi drugi plini, ki so še bolj škodljivi za zdravje in k skupnem energetskem izkoristku ne pripomorejo prav nič. Ti plini so nezgorjeni kratkoverižni ogljikovodiki, dušikovi oksidi in pa seveda sajasti delci, pri katerih gre za skupke elementarnega ogljika. Filter trdih delcev je narejen ravno za odstranjevanje sajastih delcev, ki močno zmanjšujejo kakovost zunanjega zraka. Tako imenovani FAP filter je le del sistema za zmanjševanje škodljivih izpustov, saj ima pri zmanjševanju dušikovih oksidov in nezgorjenih ogljikovodikov bistveno vlogo katalizator. 

Filter trdih delcev je narejen iz keramične satovnice z izredno majhnimi luknjami. Zato ima keramična površina, ki je že v osnovi nabrazdana z mikroskopskimi brazdami, zelo veliko površino. Tako se na filter trdih delcev ali skrajšano FAP filter nalagajo sajasta zrnca. Zaradi visoke delovne temperature, ki je posledica bližine motorja in vročih izpušnih plinov, lahko ta sajasta zrnca zgorijo s pomočjo preostanka kisika, ki ostane v izpušnih plinih motorja. Tako lahko FAP filter učinkovito poskrbi za notranje izgorevanje sajastih delcev in se tako tudi sproti regenerira, da ne pride do zamašitve. Problem nastane pri dolgih mestnih vožnjah, ko je motor manj obremenjen in so temperature filtra nižje. Takrat se saje nalagajo na stene, in če to traja predolgo, se filter zamaši.