sanacija dimnika

Sanacija dimnika v stanovanjskih hišah

V starejših stanovanjskih hišah in tudi nekaterih blokih veliko težavo predstavljajo stari dimniški jaški, ki so neustrezni za sodobne kurilne naprave. Kjer je v stavbi kak stari kamin na drva njegovi dimniški jaški mnogokrat potekajo po diagonali in s tem povečujejo možnost nastanka dimniških požarov. Problem nastane tudi v primeru neravnin, kjer se še bolj povečuje obloga iz saj, ki zlahka zagorijo in povzročijo nepopravljivo škodo na dimniški konstrukciji. Tudi sami materiali, ki so se včasih uporabljali za dimniške jaške, niso ustrezni za današnje standarde in se lahko z leti še poslabšajo. Mnogokrat stari dimniški jaški nimajo niti ustrezne izolacije, ki bi ščitila okoliški beton pred učinki vročine. Beton na vročini razpoka, kar negativno vpliva na njegovo konstrukcijsko trdnost, v primeru dimniškega požara, ko se vnamejo saje, pa lahko pride do tako visoke temperature, da izpostavljeni beton dobesedno eksplodira.

Zaradi naštetih razlogov je pri neustrezni konstrukciji dimniških jaškov nujna sanacija dimnika, ki odpravi morebitne pomanjkljivosti obstoječega sistema. Kamin na drva omogoča priklop na dimniško cev relativno ozkega premera, če le nima prevelike največje specifične toplotne moči. V tem primeru je sanacija dimnika relativno enostaven proces, saj lahko v obstoječi dimniški jašek le vstavimo izolirane dimniške cevi, ki se sestavljajo na enostaven način. Tudi za morebitne krivine obstajajo posebni fleksibilni sklopi, ki jih predhodno ni treba prilagajati. Če pa ima željeni kamin na drva visoko specifično toplotno moč, je potrebno sanacijo dimnika izvesti v celoti. To vključuje odstranitev starega dimnika in postavljanje toplotne izolacije, šamotne obloge ter samega dimniškega jaška. V opisanem primeru je jasno, da za tovrstno sanacijo dimnika potrebujemo bistveno več časa in sredstev, v nekaterih primerih pa je taka sanacija dimnika celo nemogoča. Nekatere stare hiše imajo dimniške jaške vgrajene v ključne nosilne predele sten, tako da jih ni mogoče podreti. V takih hišah so danes kamini največkrat prazni.