Splet lahko imenujemo tudi s kratico WWW. Je hipertekstni sistem, ki deluje v medmrežju. Takšne dokumente pregledujemo z brskalnikom, ki dokumente prenese iz spletnega strežnika in nam jih prikaže na računalniškem zaslonu.

Standardi spleta

Standardi spleta

Za delovanje spleta so pomembni trije standardi:

  • URL, ki določa unikatno ime vsakega dokumenta
  • HTTP, ki določa način komunikacije med spletnim strežnikom in brskalnikom
  • HTML pa določa skladnjo označevanje metabesedilnih elementov, na primer naslovov, slik in podobno.

Zgodovina spleta

Leta 1989 sta dva raziskovalca razvila sistem, ki se je sicer razlikoval od spleta, ki ga poznamo danes, je pa vseboval veliko zamisli, ki jih srečamo tudi v današnjem spletu. 1990 pa so predstavili bolj dodelan predlog za splet, ki pa je vseboval tudi potrebna orodja za delujoč splet. To sta: spletni brskalnik in spletni strežnik.

Svetovni splet je ogromno število med seboj povezanih dokumentov, ki se nahajajo na miljonih računalnikov, v internetu. Interneta ne smemo enačiti s spletom, saj nista sopomenke, pač pa je splet samo ena od storitev, ki jih omogoča internet.

Z vidika uporabnika je splet množica dokumentov, ki se imenujejo spletne strani. Nekatere strani imajo povezave na druge strani po svetu.

Za ogled spletnih mest je potrebna programska oprema, ki se imenuje brskalnik, ki s protokolom http pridobi spletni dokument s spletnega strežnika, in prikaže besedilo na ekranu.

Svetovni splet je najpomembnejša in najbolj uporabna storitev.

Zgodovina spleta

Mobilni internet

Pametni telefoni so čezdalje več v uporabi, kar pomeni, da se moramo prilagajati trenutnim trendom in prilagajati naše spletne strani, da jih lahko stranke pregledujejo preko telefona. Uporaba mobilnega interneta je zelo varna, slaba stran pa je, da je plačljiva. V tujini lahko uporabljamo mobilni internet preko gostovanja v tujem omrežju, tukaj pa lahko pričakujemo večje stroške. Vse pa je odvisno od vašega ponudnika gostovanja in vašega mobilnega paketa.