Strokovno upravljanje podjetja

Strokovno upravljanje podjetja

Za upravljanje podjetja se lahko izobrazimo in specializiramo, a mnogi pridejo na ta položaj iz druge stroke. Predvsem pri tem mislimo na podjetnike, ki se ukvarjajo s svojo dejavnostjo in hkrati vodijo svoje podjetje. Za manjša podjejta je to povsem smiselno, a kmalu pride v procesu poslovne rasti do novih izzivov, ki zahtevajo nekoliko bolj premišljen pristop. Takrat je pravi čas za strokovno pomoč – to je lahko le finančno ali pravno svetovanje, lahko pa tudi strokovni prevzem podjetja. Rešitev je več, možnosti pa so odvisne od tega, kakšna je pravzaprav situacija.

Vedno je smiselno koristiti storitve zunanjih strokovnjakov, ki lahko pomagajo pri poslovanju. Kar nekaj strokovnjakov lahko naštejemo, ki nudijo zelo koristne storitve za manjša podjetja. Najbolj izstopajo računovodski servisi, prav tako je priljubljeno pravno svetovanje, ki pokriva izjemno široko področje pravnih vprašanj. Lahko pa strokovnjake tudi bolj neposredno vključimo v poslovne procese, nenazadnje jim lahko vodenje podjetja na različne načine tudi v celoti zaupamo. Lahko gre za neke vrste prevzem podjetja, ki ga prepustimo v upravljanje strokovnjakom, sami pa se posvetimo svoji osnovni dejavnosti – to se pogosto zgodi, ko podjetje zraste do te mere, da samo ne more več učinkovito voditi svojega poslovanja. Ker je nadzor nad poslovanjem v tej fazi še bolj pomemben, se splača podjetje prestrukturirati in v novo fazo poslovanja vstopiti s strokovnim vodstvom. Kakšne spremembe bodo potrebne je seveda odvisno od situacije – prevzem podjetja je le ena možnost, medtem ko se lahko soočimo še z nekaterimi drugimi možnimi rešitvami.

Z načrtovanimi spremembami se je treba premišljeno soočiti. Zelo koristno je v tej fazi pravno svetovanje, ki lahko osvetli razpoložljive možnosti in predstavi prednosti in slabosti posameznih možnosti v konkretnem primeru. V končni fazi imamo še vedno sami popoln nadzor nad poslovanjem svojega podjetja, a ravno smiselnost tovrstnega vodenja podjetja je tu pod vprašajem.