Vezava elektro omarice

Vezava elektro omarice je pomemben element elektro inštalacij

Dobava električne energije poteka od elektrarn do odjemalcev po daljnovodih, kako pa elektrika pride do vašega pralnega stroja, pa je v domeni izbranega elektroinštalaterja. Da lahko pride elektrika do objekta, je potrebna glavna elektro omarica, ki je sestavni del vsakega objekta in povezuje javno električno omrežje z elektroinštalacijami v objektu. Zato je pomembno, da je vezava elektro omarice strokovno izvedena s strani preverjenega strokovnjaka z izkušnjami na tem področju.

Poleg glavne elektro omarice se v objektu nahajajo tudi razdelilne elektro omarice. Če odprete elektro omarico, potem boste v njej opazili številne varovalke, ki varujejo posamezni tokokrog. Ker se v elektro omarico stekajo vsi električni kabli, je vezava elektro omarice izjemno pomembna. Pred vezavo elektro omarice je potrebno pomisliti tudi na njeno velikost, saj mora biti v njej dovolj prostora za vse električne komponente, hkrati pa vam mora omogočati možnosti za kasnejšo nadgradnjo.

Vezava elektro omarice zavaruje dom pred električnimi udari

Verjetno tega niste vedeli, ampak vgradnja elektro omarice lahko odloča tudi o učinkovitosti porabe električne energije, saj so iz nje speljani posamezni razvodi za stanovanje. Kako so speljani posamezni razvodi po stanovanju je lahko ključnega pomena, zato vezavo elektro omarice prepustite izbranemu ponudniku elektroinštalacij, ki bo poskrbel, da bo kvalitetna vgradnja in vezava elektro omarice poskrbela tudi za večjo varnost vašega doma.

Glavna naloga varovalk je, da v primeru preobremenitve samodejno prekinejo električni tokokrog, kar preprečuje, da bi vaš pralni stroj, pečica ali pa sušilec pregorel ali se poškodoval. Varovalke, ki se nahajajo v elektro omarici, torej ščitijo naprave pred preobremenjenostjo, zato pravilna vezava elektro omarice tudi ščiti dom pred električnimi udari. Na tem mestu torej ni odveč povedati, da je izbira primernega inštalaterja vsekakor pomembno opravilo, ki mu je potrebno nameniti posebno pozornost. Pri tem ne pozabite preveriti njegove strokovne usposobljenosti, morebitnih referenc in izkušenj na tem področju.